Teksty eksperckie

127,00 1250,00  NETTO

Teksty eksperckie to specjalistyczne treści wykorzystywane do budowania odpowiedniego wizerunku marki. Długość tekstu podana jako liczba znaków ze spacjami.

Możliwość wyboru długości tekstu – od 1000 do 20000 znaków ze spacjami; zazwyczaj temat w tekście eksperckim zostaje wyczerpany na poziomie 5000-6000 zzs.
Możliwość przetłumaczenia tekstu na wybrany język obcy.

Teksty eksperckie
127,00 1250,00  NETTO Select options