Reklamacja

W przypadku stwierdzenia przez konsumenta  niezgodności z umową Zamówienia dokonanego za pośrednictwem sklepu https://agencjacopywriterska.pl , należy  złożyć reklamację   na adres:  kontakt@agencjacopywriterska.pl  ze wskazaniem żądania wraz  z podaniem numeru Zamówienia.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno, zostać złożone na formularzu reklamacyjnym – znajdują się one poniżej.

OŚWIADCZENIE OD ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

REKLAMACJA – ZWROT CENY

REKLAMACJA – NAPRAWA

REKLAMACJA – ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI ZAMÓWIENIA PRZED UPŁYWEM TERMINU